For best sikkerhet og trygghet på selve pianoet bør et piano ikke fraktes liggende. Vi flytter pianoet stående i flyttebilen og sikrer dette under transport.

Ring oss